Centrumvisie Akkrum

 

Het dorpscentrum van Akkrum willen we leefbaar en vitaal houden. Een centrum waar leven in zit, waar mensen elkaar ontmoeten, waar het gemoedelijk, veilig, groen en gezellig is en waar voor de ondernemer nog wat te verdienen valt. Er is geld beschikbaar om het centrum van Akkrum op te knappen. Dit geld komt van de gemeente, de provincie en van de rijksoverheid. Er zijn al veel plannen voor het centrum van Akkrum. Al deze plannen krijgen een plek in de visie voor het centrum van Akkrum.

Samen centrumvisie maken

Samen met u als inwoners en ondernemers, willen wij als gemeente, Plaatselijk Belang Akkrum-Nes en ondernemersvereniging VOAN, een centrumvisie maken. De centrumvisie voor Akkrum is inmiddels bijna klaar. Op 26 januari 2022 presenteren we het resultaat. Na de laatste bijeenkomst in juni 2021 hebben verschillende mensen gereageerd op de plannen. Samen met de werkgroep Altyd Akkrum zijn alle reacties gewogen en is de visie uitgewerkt. Hieronder lichten we alvast een paar onderwerpen voor u uit. Wilt u meer weten? Kijk dan naar de live-uitzending op 26 januari.

Bijeenkomst 26 januari

Op 26 januari 2022 om 20.00 uur is de derde en laatste dorpsbijeenkomst over het centrum van Akkrum. We hadden gehoopt u fysiek te kunnen treffen, maar gezien de huidige maatregelen is dat helaas niet mogelijk. We ontmoeten u daarom graag digitaal. Geef uw reactie en stel vragen tijdens een van de digitale inloopspreekuren op 28 en 31 januari as. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk.

Geef hieronder de datum en tijd van uw voorkeur door. U ontvangt vervolgens een bevestiging met een Teams-link voor het inloopspreekuur.

 

 

U kunt zich aanmelden via de onderstaande link.

 

https://www.heerenveen.nl/actueel/praat-en-doe-mee/centrumvisieCentrum (https://www.heerenveen.nl/actueel/praat-en-doe-mee/centrumvisie-akkrum/)-akkrum

 

Het evenemententerrein, dé verbinding tussen het vaarwater en het centrum

We willen hier graag een fijne groene verblijfsplek van maken. Op het kaartje hieronder is een eerste schets voor het gebied gemaakt. Dit werken we graag verder uit met de omwonenden.
Projectleider Corina Neelis: “We stonden hier voor een uitdaging. Want een mooie verblijfsplek gaat helaas niet samen met ruimte voor de merketinte en een trailerhelling. Het parkeren van auto’s met trailers neemt veel ruimte en zorgt bovendien voor overlast. We zoeken naar een andere oplossing voor de trailerhelling en de merketinte. Hierdoor ontstaat ruimte in de haven om net iets meer ligplaatsen te creëren. Tevens kan er een mooie vlonder komen om op te zitten, te vissen of op de SUP te stappen.”

Op het terrein is ook ruimte voor het verbeteren van het havenkantoor en de toiletvoorzieningen en een informatievoorziening voor toeristen.

 

Eerste schets voor het evenemententerrein Foto 1

Het aantal parkeerplaatsen op en rond het evenemententerrein vermindert ten opzichte van eerdere plannen. Uit onderzoek blijkt dat deze extra parkeerruimte niet noodzakelijk is. Daarnaast worden er op het Heechein toch een aantal parkeerplaatsen gemaakt voor bewoners en bezoekers van het centrum.

De herinrichting van de Buorren en de Kleef sluit aan op het Heechein

In deze straten wordt een gebakken steen toegepast, waardoor de kern van het winkelgebied dezelfde mooie uitstraling krijgt. De entree van het centrum aan de kant van de Kleef krijgt extra aandacht. Er blijft voldoende ruimte voor parkeren, maar door het aantal parkeerplekken iets te verminderen is er ook ruimte voor groen en bankjes. Het gebied wordt daarmee een fijne verblijfsplek.

Schets van de herinrichting van de Buorren en de Kleef Foto 2

Versterken en beter benutten van waterrecreatie.

Akkrum is hét watersportdorp van de gemeente. In de centrumvisie zijn maatregelen opgenomen om die kwaliteit te versterken en beter te benutten. Corina Neelis: “Dat kan bijvoorbeeld door de doorvaart bij de Smellebrêge (Wilde Stege) te verbeteren waardoor sloepen langs deze bijzondere route kunnen varen. Ook is het de bedoeling om de voorzieningen voor watersporters te verbeteren en wordt er gezocht naar meer aanlegplaatsen voor passanten”.

Tijd voor keuzes en prioriteiten

Vanuit het fonds Vitale Kernen en de Regio Deal Zuidoost-Friesland is er ongeveer € 4 miljoen beschikbaar om te investeren in het centrum van Akkrum. De kosten van alle plannen en ideeën die nu in de centrumvisie zijn verzameld zijn op een rij gezet. Corina Neelis: “Het beschikbare budget is helaas niet voldoende om alle plannen te kunnen realiseren. Daarom moeten we keuzes maken en prioriteren. Samen met de werkgroep Altyd Akkrum hebben we in de centrumvisie een voorstel gedaan voor een aantal projecten die de komende vier jaar gerealiseerd kunnen worden.

Geplaatst op 21 december 2020, 09:09 | Gewijzigd op 11 januari 2022, 14:44

 

Afbeelding1 Afbeelding1
Afbeelding2 Afbeelding2