Werkzaamheden terrein Poiesz okt/ nov 2021

Werkzaamheden terrein Poiesz Akkrum oktober/november 2021

 

De nieuwbouw van het pand van de Poiesz Supermarkt in Akkrum is in volle gang. Het nieuwe gebouw is al goed zichtbaar en er wordt hard gewerkt aan de afwerking van de binnen- en buitenkant.

 

Het terrein tussen de nieuwe en de bestaande Poiesz Supermarkt wordt ook opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan dit terrein worden in de komende weken gedaan. Plaatselijk Belang en ondernemersvereniging Voan willen door middel van dit bericht het winkelend publiek en de omliggende winkels informeren over de planning van die werkzaamheden.

 

Planning werkzaamheden
Er is inmiddels gestart door Thomassen met de aanleg van de hoofdriolering van de hemelwaterafvoer. Hiervoor zijn de ondergrondse containers op de rotonde voor glas en papier verwijderd en zal het terrein open gegraven worden. In de week van 4 oktober worden er ondergronds ook nieuwe kabels aangelegd voor nutsvoorzieningen. Deze werkzaamheden zullen in de week van 1 november afgerond worden. Het vervangen van de bestrating en het aanleggen van het westelijk gelegen parkeerterrein wordt gedaan tussen 22 november en 5 december.

 

Bevoorrading Poiesz via de Kleef
Door de werkzaamheden aan het terrein kan er tijdelijk geen vracht aangeleverd worden via de achterkant van de Poiesz Supermarkt. De vrachtauto met goederen zal tijdelijk gelost worden voor de winkel op de Kleef.

 

Tijdelijk minder parkeerruimte

De werkzaamheden aan het terrein zorgen er voor dat de ruimte achter de Poiesz Supermarkt, Hubo Akkrum en Echte Bakker Boonstra moeilijker bereikbaar is. Er zijn ook minder parkeerplekken beschikbaar voor bezoekers en bewoners. Samen met de bevoorrading van de Supermarkt via de Kleef geeft dit enige overlast voor de bezoekers, bewoners en ondernemers van het centrum van Akkrum.  

 

Er wordt geprobeerd de overlast zo beperkt mogelijk te laten zijn, maar graag vragen wij uw begrip en flexibiliteit voor deze tijdelijke situatie. Na de herinrichting van het terrein en de bouw- en verbouw van de winkelpanden van Poiesz ontstaat er een eigentijds en verzorgt winkelgebied. Als we elkaar de ruimte geven, komen we op een plezierige manier door deze tijd.

 

Contactpersonen


Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de werkzaamheden dan zijn er contactpersonen aangewezen om deze te beantwoorden.

Infrawerkzaamheden: Contactpersoon van de aannemer A. Faber B.V. is aanwezig op het terrein.

Bouwwerkzaamheden nieuwbouw Poiesz: de heer Arno Kouwer  van Wijbenga Tromp Architecten, tel. 06-24118605.

 

Met vriendelijke groet,

 

Aize Wijnstra                                                                         Jan-Willem van Essen

Voorzitter Plaatselijk Belang Akkrum Nes                           Voorzitter ondernemersvereniging VOAN