Centrum plannen Akkrum - Tsjerkebleek en omgeving

Onderstaande link staat ook vermeld onder Thema en Tsjerkebleek.

In de afgelopen weken zijn er vier zeer goed bezochte infoavonden geweest aangaande de plannen die een werkgroep van uit het dorp samen met de gemeente en adviesbureau BugelHajema hebben gemaakt om het centrum van Akkrum en de omgeving een ander aanzicht te geven.

Eerst zijn er in drie sessies de direct aanwonenden geïnformeerd en de laatste avond was voor alle inwoners van Akkrum en Nes.

Van alle avonden is een verslag gemaakt.

De op en aanmerkingen tijdens de avonden wordenmeegenomen in de verdere planvorming. 

Het overgrote deel van inwoners hebben positief gereageerd op de plannen. 

Voor alle duidelijkheid: 

Het gaat hier om een voorlopig plan waar in de wensen en opmerkingen nog moeten worden verwerkt.

 

De werkgroep Tsjerkebleek

Reacties naar:  voorzitter@akkrum-nes.nl

 

De presentatie is hier te downloaden: