Renovatie plantsoen hoek Mienewei en Jokwei in Akkrum

Naast de woning aan Jokwei 13 (hoek Jokwei, Mienewei) ligt een plantsoenvak met lage heesterbeplanting.

In de afgelopen jaren is de aanwezige beplanting overgroeid met hardnekkig onkruid. Om het onkruid te bestrijden wordt het plantsoenvak omgevormd naar gazon.

Situatie

De aanwezige beplanting is overgroeid met woekerend onkruid. Het gewenste kwaliteitsbeeld is hierdoor met regulier beheer en onderhoud niet haalbaar.

Renovatie

Om de woekerende onkruiden te bestrijden is intensief kort houden de oplossing. Hiermee worden de ongewenste kruiden uitgeput en verdwijnen ze op den duur. Deze aanpak kan niet in de bestaande beplanting. Daarom wordt het beplantingsvak omgevormd naar gazon.

Werkzaamheden

Om de vakken om te vormen, wordt de bestaande beplanting verwijderd. Het vak wordt daarna met gras ingezaaid en onderhouden als gazon (intensief maaien).

Aanvang werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in oktober 2019. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dit iets opschuiven.

Hoek Jokwei- Mienewei

Informatie:

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met wijkteamleider de heer E. Reitsma, via telefoonnummer (0513) 61 75 83 of per e-mail: e.reitsma@heerenveen.nl (mailto:e.reitsma@heerenveen.nl).

jokwei jokwei